ซองเอกสารสีขาว 100 แกรม ขนาด 10×13 นิ้ว แพ็ค 5 ใบ DBA233

170.00 ฿ ต่อโหล