เคเบิ้ลไทร์ 3×200 mm. สีขาว 80 เส้น DBE171

155.00 ฿ ต่อโหล