เกี่ยวกับเรา

ธุรกิจห้างสรรพสินค้าขายส่งสินค้ากลุ่ม 20 บาท อันดับต้นๆของจังหวัดสมุทรสาคร มีสินค้ามากมายให้บริการจัดจำหน่าย อาทิเช่น สินค้ากลุ่ม อุปกรณ์เครื่องครัว , เครื่องเขียน , อุปกรณ์สำนักงาน , สินค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป , สินค้าขายส่งให้แก่ร้าน 20 บาท เพื่อรองรับลูกค้าในกลุ่ม ร้านอาหาร โรงเรียน โรงงาน บริษัท และร้านขาย 20 บาท
เปิดบริการในนาม ห้างไดโนมาร์ท ดำเนินธุรกิจโดย บริษัท ซีเอ็มพี ออล จำกัด

วิสัยทัศน์ : เป็นหนึ่งในผู้นำ สินค้าอุปกรณ์เครื่องครัว เครื่องเขียน และสินค้าเบ็ดเตล็ด คือเป้าหมายของเรา

พันธกิจ:3S

Storng product แข็งแกร่งด้วยสินค้า

Storng service แข็งแรงด้วย การบริการ

Storng operate มีระบบการ ทำงานที่หนักแน่น