แสดง %d รายการ

**สินค้าขายแพ็ค 6 ชิ้น **

110.00 ฿ ??????