แสดง %d รายการ

สินค้าทุกอย่าง20บาท

175.00 ฿ ??????