กีต้าร์ของเล่นมีเสียง #318-10 DC-CT-045

1,020.00 ฿ ??????