ตะแกรงเหล็กใส่ของ พับเก็บได้ (V.1)ขนาด 800*600*640 mm. ขอบหน้า4.8mm.(50*50) มีล้อ  LTST-STG1-001

3,389.00 ฿ ??ͪش