ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 20*30cm. มัด 100 ใบ (45)(ชุดx6มัด) DA-BG-002

264.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ 44.-บาท  (ปกติมัดละ 52.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ