ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 25*35cm. มัด 100 ใบ (35) (ชุดx6มัด) DA-BG-003

396.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ 66.-บาท  (ปกติมัดละ 77.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ