ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 38*52cm. มัด 100 ใบ (15) DA-BG-005

894.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ 149.-บาท  (ปกติมัดละ 173.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ