ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 40*55cm. มัด 100 ใบ (12) DA-BG-006

1,080.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ 180.-บาท  (ปกติมัดละ 210.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ