ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 28*42cm. มัด 100 ใบ (25) DA-BG-004

516.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ 86.-บาท  (ปกติมัดละ 100.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ