ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 45*60cm. มัด 100 ใบ (10) DA-BG-007

1,394.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ 233.-บาท  (ปกติมัดละ 272.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ