ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 50*65cm. มัด 100 ใบ (8) (ขายชุด6มัด) DA-BG-008

1,674.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ 279.-บาท  (ปกติมัดละ 325.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ