ถุงซองไปรษณีย์ ขาว-ดำ ไม่พิมพ์ ขนาด 20*35cm. มัด 100 ใบ (40)ขาย (ชุด6มัด) DA-BG-009

672.00 ฿ ??ͪشx6?Ѵ

เฉลี่ยมัดละ56.-บาท  (ปกติมัดละ 65.-บาท)
1มัดบรรจุ 100 ใบ  ขายชุด6 มัด