เคเบิ้ลไทร์ 3×100 mm./3×150 mm./3×200 mm. สีขาว DBE241

155.00 ฿ โหล