เคเบิ้ลไทร์ 3×150 mm./4×200 mm./5×250 mm. สีขาว DBE242

155.00 ฿ โหล